Every moment
is a gift of life

Thiền

Ghé thăm Vô Thường

Nếu có tuệ giác vô thường thì phải biết rằng một ngày nào đó người ta thương sẽ chết và hôm nay ta phải làm tất cả những gì có thể để đem lại hạnh phúc cho người ấy.

Xem chi tiết